ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ในพื้นที่ป่าเขากรวด เขาพลอง

S 4300867

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายมานะ อ่อนนุ่ม สหกรณ์จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางจันทร์ทิพย์ อินทคง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นายบุรินทร์ ถมยวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อ.เมือง จอมบึง) และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่ป่าเขากรวด เขาพลอง ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พร้อมลงพื้นที่ประสานข้อมูล กรณีประชาชนในพื้นที่ป่าเขาบิน ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประสงค์ขุดบ่อบาดาลในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งทั้งสองพื้นที่ป่าเป็นโครงการจัดที่ดินทำกินภายใต้นโยบายของรัฐบาล (คทช.)

ทีมงานประชาสัมพันธ์ สนง.สหกรณ์จังหวัดราชบุรี

   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี © 2017 Ratchaburi Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge