การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 2/2564

1

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายมานะ อ่อนนุ่ม สหกรณ์จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 2/2564 พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2565 โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์และวาระต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ นางจันทร์ทิพย์ อินทคง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวกฤตติกา ภิรมย์แก้ว นักวิชการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมพร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์เรียนในครั้งนี้ด้วย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ สนง.สหกรณ์จังหวัดราชบุรี
{gallery}pr06022566{gallery}

   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี © 2017 Ratchaburi Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge