prcpd ytube

 pr videorctv20042563 pr videorctv14042563  pr videorctv20032563 
  ข่าวเกษตรกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะพลับพลาผลิตไข่เค็ม
RCTV NEWS 20 เม.ย.63
 ไข่เค็มเกาะพลับพลากับการ
ส่งเสริมอาชีพเพื่อมวลสมาชิก

ช่อง 13 สยามไทย 14 เม.ย.63
  สหกรณ์ราชบุรีสอนทำเจลล้างมือป้องกันโรคโควิท 19
RCTV NEWS 27 มี.ค.63
 pr videorctv27032563  pr videorctv16032563  pr videorctv27022563
  โครงการสหกรณ์ร่วมใจ ป้องกันภัย
จากเชื้อโควิด (แอลกอฮอล์เจล)
ช่อง 13 สยามไทย 27 มี.ค.63
โครงการสหกรณ์ร่วมใจ ป้องกันภัยโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19
RCTV NEWS 16 มี.ค.63 
 ราชบุรีจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
ประจำปี 2563 ข่าวภาคค่ำ
RCTV NEWS 27 ก.พ. 63
pr videorctv12112562 pr videorctv28082562 pr videoCH904082562
นายกฯ ลงพื้นที่ จ.ราชบุรี พบสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพฯ
NBTHD 12 พ.ย.62
นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ทางช่องเคเบิ้ล
HCTV NEWS 28 ส.ค.62
 สถานีข่าวช่อง 9 รายการ
คนไทยหัวใจเกษตร เรื่อง สหกรณ์การเกษตรบ้านโป่ง จำกัด
pr videomcot07082562 pr videorctv07062562 pr videoCH9011042562
ข่าวในพระราชสำนัก วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ครบรอบ 48 ปี โคนมหนองโพฯ
7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน จังหวัดราชบุรี ช่อง 6,100
RCTV NEWS 7 มิ.ย.62
สหกรณ์จังหวัดราชบุรี แก้ปัญหาขาดทุน 3 ปี ช่อง 6,100
RCTV NEWS 11 เม.ย.62
pr videoCH901042562 pr videoRCTV28032562 pr videoRCTV25032562
 ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองลดต้นทุนฯ
รายการ Farm Channel TH 
MCOT HD 1
 เม.ย.62

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร ช่อง 6,100
RCTV NEWS 28 มี.ค.62
 
 ราชบุรี Kick Off เปิดตัวโครงการอบรมปุ๋ยผสมใช้เองฯ ช่อง 6,100
RCTV NEWS 25 มี.ค.62
pr videoRCTV11032562 pr videoRCTV08032562 pr videoRCTV27022562
 การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ณ กลุ่มแปลงใหญ่เห็ดหูหนู 
RCTV NEWS 11 มี.ค.62
 การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ณ กลุ่มแปลงใหญ่โคนม ช่อง6,100
RCTV NEWS 8 มี.ค.62
 วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562
รายการ ข่าวท้องถิ่น ช่อง 6 ,100
RCTV NEWS 27 ก.พ.62
pr video28012562 pr videoFarmchannel24012562  pr videoHCTV05102561
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยม รร.ตชด.ตะโกปิดทอง 28 ม.ค.62
 
 การทำงาน ตามระบบกลไกสหกรณ๋
รายการ Farm Channel TH 

MCOT HD 24
 ม.ค.62
 นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ทางช่องเคเบิ้ล
HCTV
 NEWS 5 ต.ค.61
pr videoRCTV05102561  video pr28052561 video pr10052561
  นานาสาระกับ ผวจ.ราชบุรี
ทางช่อง 6 และช่อง 100

RCTV NEWS 5
 ต.ค.61
 จ.ราชบุรี ชูเมืองผลไม้
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

รอบทิศถิ่นไทย 28 พ.ค.61 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยม รร.ตชด.บ้านถ้ำหิน 10 พ.ค.61
 
video pr07062561 video pr15032561 video pr22122560
 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2561 ช่อง 6 ,ช่อง 100 RCTV NEWS 20.00 น.  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการแปลงใหญ่มะพร้าว 15 มี.ค.61  สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดแปลงใหญ่ : คุกกี้สับปะรดแฟนซี ออกอากาศ 22 ธ.ค. 2560
video pr06112560 video pr05102561 video pr06102560
 ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ 2,4 ลงพื้นที่เยี่ยมสหกรณ์หนึ่งใจเดียวกัน จำกัด 6 พ.ย.60  ราชบุรีจัดประชุมซักซ้อมแนวทาง
การปฎิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2561 5 พ.ย.60
 กลุ่มอาชีพปลานิลแดดเดียวทอดกรอบ สังกัด สกก.บ้านอ้ออีเขียว จำกัด Smart SME 6 ต.ค.60
video pr23062560
แปลงขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ช่อง
MCOT HD 
21 มิ.ย.60
video pr2062560ma
เกษตรสร้างชาติ แปลงใหญ่มะพร้าว

น้ำหอมราชบุรี เกษตรกรรวมตัวกัน
เป็นแปลงใหญ่ ช่อง 9 Mcot HD
video pr210625601
คุยโขมงช่วงเช้าเกษตรสร้างชาติ
ท่องเที่ยว
เชิงเกษตร จ.ราชบุรี
MCOT HD 
21 มิ.ย.60
video pr09062560
รอบภูมิภาคสับปะรดแปลงใหญ่
ประชารัฐบ้านคาราชบุรี wisdom
news TV 9 มิ.ย.60
video pr7062560
ราชบุรีจัดงาน 7 มิถุนายนวันกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560 ช่องสนง.สหกรณ์จ.ราชบุรี
video pr17052560สับปะรดบ้านคาจ.ราชบุรีหวาน
กลมกล่อม ส่งออกต่างประเทศ
ช่อง 9 Mcot HD 17 พ.ค60
video pr16052560
เกษตรสร้างชาติแนะนำสหกรณ์แพะ
แกะ เนื้อ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
ช่อง 9 Mcot HD 16 พ.ค.60
video pr10052560
กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านสิงห์
ชุมชนสหกรณ์ ททบ.5

ออกอากาศ 10 พ.ค.60
video pr03052560
รอบภูมิภาคกลุ่มปลูกสับปะรด
บ้านคา 
จ.ราชบุรี สถานีโทรทัศน์
NBT 2HD 
3 พ.ค.60
video pr16022560
เทสโก้โลตัส สานต่อโครงการ
ประชารัฐ รับซื้อสับปะรดปัตตาเวียราชบุรี 16 ก.พ.60
video pr02052560
โครงการส่งเสริมสหกรณ์แพะแกะ 
ระบบแปลงใหญ่ ททบ.5
ออกอากาศ 6 ก.พ.60
video pr06022560
เช้าสดใส หอมทองเมืองราช’ 
สับปะรดพันธุ์ใหม่ ไทยรัฐทีวี 32HDออกอากาศ 6 ก.พ.60
     

 

 

   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี © 2017 Ratchaburi Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge