อการปฏิบัติงาน

ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

 

    

คู่มือปฏิบัติงาน

ลำดับที่  คู่มือปฎิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง  
Download   
1. แบบบรรยายลักษณะงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง new 3 Download 16x16
2. แบบบรรยายลักษณะงาน - กลุ่มตรวจการสหกรณ์ new 3  Download 16x16
3. แบบบรรยายลักษณะงาน - ลูกจ้างประจำ    new 3          Download 16x16
4. แบบบรรยายลักษณะงาน - พนักงานราชการ new 3  Download 16x16

 

 

   

 images 2   

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

Tel. : 038-694-106-7      Fax. : 038-694-108

Website. http://web.cpd.go.th/rayong   

E - mail : cpd_rayong@cpd.go.th