ร่วม โดยการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด นำข้าวสารหอมมะลิ ปริมาณ 4 ตัน นำมาแลกเปลี่ยนกับทุเรียนหมอนทอง ปริมาณ 4 ตัน ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อลูกค้าธ.ก.ส.ระยอง จำกัด  ณ จุดรวบรวมผลผลิตการเกษตร สกต.ธกส.จังหวัดระยอง หมู่ 12 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อทั้ง 2 ฝ่ายจะได้นำผลผลิตกระจายให้สมาชิกได้บริโภคต่อไป

 

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq