ดร.อาทิตย์ เพ็ชรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยฯ นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายไพบูลย์ จิรธานันท์สหกรณ์จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมตู้ปันสุข ได้นำอาหารแห้ง มาม่า   และปลากระป๋องไปเติมตู้ปันสุขในเขตเทศบาลตำบลทับมา จังหวัดระยอง เนื่องจากตอนนี้เมืองไทยเจอกับสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ทำให้มีผู้เดือดร้อนมากมาย จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมด้วยการ “ให้” โดยมีสโลแกนของกิจกรรมว่า “หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน” เพื่อให้เกิดการแบ่งปัน ซึ่งน่าจะสามารถช่วยบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องชาวระยองที่เดือดร้อน

 

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq