พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ แปลงใหญ่แพะ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง, แปลงใหญ่มังคุด ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง, แปลงใหญ่ทุเรียนวังหว้า 1  ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง  และแปลงใหญ่มังคุด ต.ตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง แปลงใหญ่เข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 4 แปลง เพื่อคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด เผยแพร่เกียรติคุณและผลงานสู่สาธารณชนเป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ต่อไป

 

 

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq