เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดระยอง  ครั้งที่ 3/2563  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด หมู่ที่ 1 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยนางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการออกหน่วยบริการเกษตรกรเคลื่อนที่ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และประสบปัญหาทางด้านการเกษตร ในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยองได้จัดบริการคลินิกสหกรณ์เคลื่อนที่ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ และแจกเอกสารประกอบ อีกทั้งมีเกมสนุกๆ พร้อมแจกของที่ระลึก ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 101 คน

 

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq