ที่่ 

   

                ลงวันที่

       เรื่อง

        ดาวน์โหลด

วันที่อัพเดท   

รอ0010/ว2789           20 ก.ย. 62 สรุปข้อสั่งการของสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562  (ครั้งที่ 8/62) วันที่ 9 กันยายน 2562 logo pdf    20 ก.ย.62
รอ0010/ว2430           13 ส.ค. 62 สรุปข้อสั่งการของสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562  (ครั้งที่ 7/62) วันที่ 5 สิงหาคม 2562 logo pdf    13 ส.ค.62
รอ0010/ว1441           13 พ.ค. 61 สรุปข้อสั่งการของสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนเมษายน 2562  (ครั้งที่ 4/62) วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 logo pdf    13 พ.ค.62
รอ0010/ว1042            4 เม.ย. 61 สรุปข้อสั่งการของสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562  (ครั้งที่ 3/62) วันที่ 3 เมษายน 2562 logo pdf     4 เม.ค.62
รอ0010/ว109           11 ม.ค. 61 สรุปข้อสั่งการของสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนมกราคม 2562  (ครั้งที่ 1/62) วันที่ 7 มกราคม 2562 logo pdf    11 ม.ค.62
 รอ0010/ว3964           13 ธ.ค. 61 สรุปข้อสั่งการของสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  (ครั้งที่ 10/61) วันที่ 6 ธันวาคม 2561 logo pdf    13 ธ.ค.61
รอ0010/ว2723              5 ก.ย.61 สรุปข้อสั่งการของสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561  (ครั้งที่ 9/61) วันที่ 31 สิงหาคม 2561           pdf       5 ก.ย.61
รอ0010/ว2342              3 ส.ค.61 สรุปข้อสั่งการของสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561  (ครั้งที่ 8/61) วันที่ 31 กรกฎาคม 2561           pdf       3 ส.ค.61
รอ0010/ว2091              5 ก.ค.61  สรุปข้อสั่งการของสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561  (ครั้งที่ 7/61) วันที่ 2 กรกฎาคม 2561           pdf       5 ก.ค.61
รอ0010/ว1762              20 มิ.ย.61  สรุปข้อสั่งการของสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมติดตามงาน (ครั้งที่ 6/61) วันที่ 15 มิถุนายน 2561           pdf      20 มิ.ย.61
 รอ0010/ว1693                5 มิ.ย.61  สรุปข้อสั่งการของสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561  (ครั้งที่ 6/61) วันที่ 31 พฤษภาคม 2561           pdf        5 มิ.ย. 61

 รอ0010/ว1439 

             23 พ.ค.61  สรุปข้อสั่งการของสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมติดตามงาน  (ครั้งที่ 5/61) วันที่ 18 พฤษภาคม 2561           pdf       23พ.ค. 61
 รอ0010/ว1380               4 พ.ค.61  สรุปข้อสั่งการของสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 รอบสอง (ครั้งที่ 5/61) วันที่ 30 เมษายน 2561           pdf        4 พ.ค. 61
 รอ0010/ว1092             10 เม.ษ.61  สรุปข้อสั่งการของสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561  (ครั้งที่ 4/61) วันที่ 4 เมษายน 2561           pdf      10 เม.ย. 61
รอ0010/ว764            19 มี.ค. 61  สรุปข้อสั่งการของสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561  (ครั้งที่ 3/61) วันที่ 12 มีนาคม 2561
          pdf       19 มี.ค.61