รายงานการประชุมติดตามงาน ตามแผนปฏิบัติงาน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

NB96การประชุมติดตามงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 NB96
ครั้งที่ ดาวน์โหลด วันที่อัพเดท
   สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีครั้งที่ 1/2564 (21 ธ.ค.63)  รายงานการประชุม   1 ก.พ.64
   สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีครั้งที่ 2/2564 (16 ก.พ.64)
รายงานการประชุม
15 มี.ค.64
   สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีครั้งที่ 3/2564 (22 มี.ค.64) รายงานการประชุม
13 เม.ย.64
   สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีครั้งที่ 4/2564 (6 พ.ค.64) รายงานการประชุม
14 พ.ค.64
   สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีครั้งที่ 5/2564 (31 พ.ค.64) รายงานการประชุม   9 มิ.ย.64
   สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีครั้งที่ 6/2564 (30 มิ.ย.64) รายงานการประชุม 12 ก.ค.64
   สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีครั้งที่ 7/2564 (30 ก.ค.64) รายงานการประชุม  13 ส.ค.64
   สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีครั้งที่ 8/2564 (1 ก.ย.64) ายงานการประชุม

1111.png

ครั้งที่ ดาวน์โหลด อัพเดท

(ครั้งที่ 4/2563)

 download   03/09/63

(ครั้งที่ 3/2563)

 download   07/08/63

(ครั้งที่ 2/2563)

 download   16/07/63

(ครั้งที่ 1/2563)

download  20/06/63 

ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขต 11,12 (นายถาพร ณ นคร)

download

31/01/63

 ปีงบประมาณ 2563

 

(ครั้งที่ 10/2562)

download
09/01/63
 (ครั้งที่ 9/2562) download  08/10/62
 (ครั้งที่ 8/2562) download  06/9/62
 (ครั้งที่ 7/2562) download  16/8/62 
 (ครั้งที่ 6/2562) download  05/7/62
(ครั้งที่ 5/2562) download  04/6/62
(ครั้งที่ 4/2562) download 
(ครั้งที่ 3/2562) download  08/4/62
(ครั้งที่ 2/2562) download 11/3/62
 (ครั้งที่ 1/2562)  download  05/2/62 

 ปีงบประมาณ 2562

(ครั้งที่ 7/2561) download  21/8/61
(ครั้งที่ 6/2561) download  10/7/61
( พิเศษ/2561) download  21/6/61
(ครั้งที่ 5/2561) download 14/5/61
(ครั้งที่ 4/2561) download 2/5/61
(ครั้งที่ 3/2561) download 19/4/61

 ปีงบประมาณ 2561

 

รายงานการประชุมประจำเดือน

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

 

              ครั้งที่                          ดาวน์โหลด                    วันที่ประชุม

   

        อัพเดท

 

(ครั้งที่ 7/2564) download 30/07/64 11/08/64
(ครั้งที่ 6/2564) download 30/06/64 12/07/64
(ครั้งที่ 5/2564) download 31/05/64 09/06/64
(ครั้งที่ 4/2564) download 06/05/64 13/05/64
 (ครั้งที่ 3/2564)  download 30/03/64  30/04/64 
 (ครั้งที่ 2/2564)  download 03/03/64  19/03/64
(ครั้งที่ 1/2564) download 03/02/64 02/03/64
       
 

 ประจำปี 2564

 

   
(ครั้งที่ 9/2563)  download  25/12/63  11/01/64
(ครั้งที่ 8/2563) download 26/11/63 08/12/63
(ครั้งที่ 7/2563)   download  26/10/63  06/11/63
(ครั้งที่ 6/2563) download
 06/08/63  06/08/63
(ครั้งที่ 5/2563)  download  30/06/63  16/07/63
(ครั้งที่ 4/2563)  download  01/06/63  16/06/63
 (ครั้งที่ 3/2563)  download  05/05/63  21/05/63
(ครั้งที่ 2/2563)  download 03/03/63  18/03/63
(ครั้งที่ 1/2563)  download 31/01/63  17/02/63
       
 

 ประจำปี 2563

 

   
(ครั้งที่ 12/2562) download 10/01/63 24/01/63
(ครั้งที่ 11/2562) download 29/11/62 18/12/62
(ครั้งที่ 10/2562) download 08/11/62 22/11/62
(ครั้งที่ 9/2562) download 04/10/62 21/10/62
(ครั้งที่ 8/2562) download 09/09/62 27/09/62
(ครั้งที่ 7/2562) download 05/08/62 23/08/62
(ครั้งที่ 6/2562) download 04/07/62 02/08/62
(ครั้งที่ 5/2562) download 04/06/62 03/07/62
(ครั้งที่ 4/2562) download 03/05/62 29/06/62
(ครั้งที่ 3/2562) download 03/03/62 30/03/62
(ครั้งที่ 2/2562) download 08/02/62 27/02/62
(ครั้งที่ 1/2562) download 17/01/62 05/01/62
       
 

 ประจำปี 2562

 

   
(ครั้งที่ 10/2561) download 06/12/61 27/12/61
(ครั้งที่ 9/2561) download 31/08/61 14/09/61
(ครั้งที่ 8/2561) download 31/07/61 17/08/61
(ครั้งที่ 7/2561) download 02/07/61 12/07/61
(ครั้งที่ 6/2561)  download 31/05/61 15/06/61
(ครั้งที่ 5/2561)  download 30/04/61 14/05/61
(ครั้งที่ 4/2561)  download 04/04/61 23/04/61
(ครั้งที่ 3/2561)  download 12/03/61 23/03/61
(ครั้งที่ 2/2561)  download 16/02/61 07/03/61
(ครั้งที่ 1/2561)  download 09/01/61 18/01/61
       
 

 ประจำปี 2561

 

   

 

ตุลาคม (ครั้งที่ 10/2560) download 27/11/60
กันยายน (ครั้งที่ 9/2560) download 16/10/60
สิงหาคม (ครั้งที่ 8/2560) download 06/09/60
กรกฎาคม (ครั้งที่ 7/2560) download 09/08/60
มิถุนายน (ครั้งที่ 6/2560) download 07/07/60
พฤษภาคม (ครั้งที่ 5/2560) download 19/06/60
เมษายน (ครั้งที่ 4/2560) download 22/05/60
มีนาคม (ครั้งที่ 3/2560) download 12/04/60
กุมภาพันธ์ (ครั้งที่ 2/2560) download 06/03/60
มกราคม (ครั้งที่ 1/2560) download 21/02/60
  ประจำปี 2560    

   

 

 

1409475398 20 oรายงานการประชุม1409475398 20 o

คณะกรรมการบริหารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 เส้นคั่นเคลื่อนไหว

                                  การประชุม

ดาวน์โหลด   อัพเดท
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2564 download 09/09/64
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2564 download  02/09/64
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2564 download 15/07/64
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2564 download 30/07/64
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2564 download 21/05/64
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2564 download 16/04/64
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2564 download 10/03/64
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2564 download 22/02/64
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2564 download 01/02/64

                                    ปีงบประมาณ 2564  

 

   
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2563    download 23/09/63
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2563   download 13/07/63
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2563   download 10/04/63
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2563    download 21/02/63

                                    ปีงบประมาณ 2563  

 

   
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2562    download 6/12/62
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2562   download 15/11/62
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2562   download 9/06/62
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2562   download 16/04/62

                                   ปีงบประมาณ 2562  

 

   
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2561   download 14/12/61
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2561   download 24/10/61
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2561   download 11/10/61
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2561   download 08/08/61
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2561   download 17/05/60

                                   ปีงบประมาณ 2561  

 

   
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 14/2560   download  04/05/60
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 13/2560    download  21/05/60
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2560    download  21/05/60
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2560    download  21/05/60
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2560    download  21/05/60
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2560    download  21/05/60
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2560    download  21/05/60
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2560        download  21/05/60

                                  ปีงบประมาณ 2560  

 

   

                              

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2564     download   16/04/64