ข่าวหนังสือพิมพ์/บทความต่างๆ

       thairat
       darynews              
       inn     
  kasaehun     
  kungtep                 
   thaipost          
     matichon               
         sutsabda   
   siamturakit     
 thansetakit       
    cawsot             
       pachacat             
   komchatluk      
 naewna              
  siamrat      
     siamkeera            
   online   
   thenation     
    phujadkan                       
     posttoday                    
       today                             
 BangkokPost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1309283364

 

 

page0002

 

                  องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Knowledge Management : KM) 

 

หน่วยงานส่วนกลางกรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่  ชื่อหน่วยงาน website 2562 2563
1  กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ)  http://office.cpd.go.th/personnel   
2  กองแผนงาน (กผง)  http://office.cpd.go.th/planning                Link KM  
3  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท)  http://office.cpd.go.th/itc                 Link KM
               Link KM
4  กองคลัง (กค)  http://office.cpd.go.th/finance                 Link KM                Link KM
5  กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน)  http://office.cpd.go.th/internalaudit                 Link KM                Link KM
6  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร)  http://office.cpd.go.th/develop                 Link KM                Link KM
7  สำนักงานเลขานุการกรม (สลก)  http://office.cpd.go.th/secretary  Link KM
 Link KM
8  กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (กพก)  http://office.cpd.go.th/dacfg     
9  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า (กพง)  http://office.cpd.go.th/dfcs                 Link KM                Link KM
10  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (กพน)  http://office.cpd.go.th/supportcoop     
11  สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (สทส) 
 http://office.cpd.go.th/cooptrain     
12  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 (สสพ 1) 
 http://office.cpd.go.th/area1     
13  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (สสพ 2)
 http://office.cpd.go.th/area2                 Link KM                Link KM
14  สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (สนม)  http://office.cpd.go.th/rlo   Link KM  
15  สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ (สคส)  http://office.cpd.go.th/icamd                 Link KM                Link KM
16  สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ (สกส)  http://office.cpd.go.th/ciapd     
17  กองประสานงานโครงการพระราชดำริ (กคร)  http://office.cpd.go.th/rdpd     
18  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผตร)  http://office.cpd.go.th/inspector     
19  สำนักงานติดตามงานตามนโยบายของ รมว.กษ.(กรมส่งเสริมสหกรณ์) (สตน)  http://web2.cpd.go.th/doc/    

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
เขต จังหวัดที่รับผิดชอบ ชื่อหน่วยงาน website  2562
   2563 
1   1. ชัยนาท  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท  http://web.cpd.go.th/chainat    Link KM
  2. พระนครศรีอยุธยา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  http://web.cpd.go.th/ayutthaya Link KM   Link KM 
  3. ลพบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  http://web.cpd.go.th/lopburi Link KM  Link KM 
  4. สระบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  http://web.cpd.go.th/saraburi  Link KM   Link KM 
  5. สิงห์บุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี  http://web.cpd.go.th/singburi    
  6. อ่างทอง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  http://web.cpd.go.th/angthong     
2   1. นนทบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  http://web.cpd.go.th/nonthaburi
Link KM Link KM
  2. ปทุมธานี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  http://web.cpd.go.th/pathumthani
Link KM Link KM 
  3. นครปฐม  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม  http://web.cpd.go.th/nakhonpathom 
Link KM Link KM 
  4. สมุทรปราการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  http://web.cpd.go.th/samutprakan
Link KM  Link KM
3   1. กาญจนบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี  http://web.cpd.go.th/kanchanaburi
Link KM  
  2. ราชบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  http://web.cpd.go.th/ratchaburi Link KM  Link KM
  3. สุพรรณบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี  http://web.cpd.go.th/suphanburi Link KM  
4   1. ประจวบคีรีขันธ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  http://web.cpd.go.th/prachuap 
   
  2. เพชรบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  http://web.cpd.go.th/phetchaburi
   Link KM
  3. สมุทรสงคราม  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  http://web.cpd.go.th/samutsongkhram
Link KM  Link KM
  4. สมุทรสาคร  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  http://web.cpd.go.th/samutsakhon
Link KM  Link KM 
5   1. ชุมพร  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร  http://web.cpd.go.th/chumphon 
Link KM  
  2. นครศรีธรรมราช  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  http://web.cpd.go.th/nakhonsithammarat
   
  3. พัทลุง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง  http://web.cpd.go.th/phatthalung Link KM   Link KM
  4.สุราษฎร์ธานี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  http://web.cpd.go.th/suratthani
   
  5. สงขลา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา  http://web.cpd.go.th/songkhla
Link KM  Link KM
6      1. กระบี่  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่  http://web.cpd.go.th/krabi 
   
  2. ตรัง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  http://web.cpd.go.th/trang 
Link KM  Link KM
  3. พังงา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา  http://web.cpd.go.th/phangnga 
   
  4. ภูเก็ต  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  http://web.cpd.go.th/phuket
   
  5.ระนอง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  http://web.cpd.go.th/ranong Link KM Link KM
  6. สตูล  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล  http://web.cpd.go.th/satun      
7   1. นราธิวาส  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส  http://web.cpd.go.th/narathiwat
   
  2. ปัตตานี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี  http://web.cpd.go.th/pattani
Link KM  Link KM
  3. ยะลา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา  http://web.cpd.go.th/yala
   
8   1. ฉะเชิงเทรา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  http://web.cpd.go.th/chachoengsao Link KM  Link KM
  2. ชลบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี   http://web.cpd.go.th/chonburi
Link KM  
  3. ระยอง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง  http://web.cpd.go.th/rayong
   
9   1. จันทบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  http://web.cpd.go.th/chanthaburi   Link KM   Link KM 
  2. ตราด  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  http://web.cpd.go.th/trat
 Link KM  Link KM 
  3. นครนายก  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  http://web.cpd.go.th/nakhonnayok Link KM Link KM 
  4. ปราจีนบุรี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  http://web.cpd.go.th/prachinburi
Link KM  Link KM
  5. สระแก้ว  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  http://web.cpd.go.th/sakaeo     
10       1. บึงกาฬ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ  http://web.cpd.go.th/buengkan    
  2. เลย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  http://web.cpd.go.th/loei Link KM Link KM 
  3. หนองคาย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  http://web.cpd.go.th/nongkhai    Link KM Link KM 
  3. หนองบัวลำภู  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  http://web.cpd.go.th/nongbualamphu   Link KM
  4. อุดรธานี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  http://web.cpd.go.th/udonthani  Link KM Link KM 
11   1. นครพนม  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม  http://web.cpd.go.th/nakhonphanom Link KM Link KM
  2. มุกดาหาร  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  http://web.cpd.go.th/mukdahan    Link KM
  3. สกลนคร  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  http://web.cpd.go.th/sakonnakhon Link KM  Link KM
12   1. กาฬสินธุ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  http://web.cpd.go.th/kalasin    
  2. ขอนแก่น  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  http://web.cpd.go.th/khonkaen Link KM  
  3. มหาสารคาม  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  http://web.cpd.go.th/mahasarakham  Link KM  Link KM
  4. ร้อยเอ็ด  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  http://web.cpd.go.th/roiet/
 Link KM Link KM 
13   1. ชัยภูมิ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  http://web.cpd.go.th/chaiyaphum     
  2. นครราชสีมา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  http://web.cpd.go.th/nakhonratchasima
Link KM  Link KM
  3. บุรีรัมย์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  http://web.cpd.go.th/buriram Link KM Link KM 
  4. สุรินทร์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  http://web.cpd.go.th/surin    
14      1. ยโสธร  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร  http://web.cpd.go.th/yasothon    
  2. ศรีสะเกษ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  http://web.cpd.go.th/sisaket
 Link KM Link KM
  3. อำนาจเจริญ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  http://web.cpd.go.th/amnatcharoen 
 Link KM  Link KM 
  4. อุบลราชธานี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  http://web.cpd.go.th/ubonratchathani
   
15   1. เชียงใหม่  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  http://web.cpd.go.th/chiangmai  Link KM   Link KM 
  2. แม่ฮ่องสอน  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   http://web.cpd.go.th/maehongson
Link KM Link KM
  3. สำปาง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง  http://web.cpd.go.th/lampang Link KM  Link KM 
  4. ลำพูน  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน  http://web.cpd.go.th/lamphun Link KM Link KM
16      1. เชียงราย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  http://web.cpd.go.th/chiangrai Link KM  
  2. น่าน  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน  http://web.cpd.go.th/nan   Link KM  Link KM
  3. พะเยา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา  http://web.cpd.go.th/phayao Link KM  Link KM
  4. แพร่  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  http://web.cpd.go.th/phrae    
17   1. ตาก  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก  http://web.cpd.go.th/tak  Link KM Link KM
  2. พิษณุโลก  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  http://web.cpd.go.th/phitsanulok    
  3. สุโขทัย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย  http://web.cpd.go.th/sukhothai    
  4. เพชรบูรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  http://web.cpd.go.th/phetchabun Link KM Link KM 
  5. อุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  http://web.cpd.go.th/uttaradit Link KM Link KM
18   1. กำแพงเพชร  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  http://web.cpd.go.th/kamphaengphet Link KM  
  2. พิจิตร  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  http://web.cpd.go.th/phichit Link KM Link KM
  3. นครสวรรค์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์  http://web.cpd.go.th/nakhonsawan      
  4. อุทัยธานี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี  http://web.cpd.go.th/uthaithani    

 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน website                2562                        2563        
1  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี  http://cttc.cpd.go.th/cttc1 
   
2  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี  http://cttc.cpd.go.th/cttc2     
3  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี  http://cttc.cpd.go.th/cttc3 
   
4  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก  http://cttc.cpd.go.th/cttc4 
   
5  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  http://cttc.cpd.go.th/cttc5 
   
6  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา  http://cttc.cpd.go.th/cttc6 
   
7  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  http://cttc.cpd.go.th/cttc7     
8  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น  http://cttc.cpd.go.th/cttc8     
9  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่  http://cttc.cpd.go.th/cttc9     
10  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง  http://cttc.cpd.go.th/cttc10     
11  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก  http://cttc.cpd.go.th/cttc11     
12  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก  http://cttc.cpd.go.th/cttc12     
13  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท  http://cttc.cpd.go.th/cttc13     
14  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท  http://cttc.cpd.go.th/cttc14     
15  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี  http://cttc.cpd.go.th/cttc15      
16  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี  http://cttc.cpd.go.th/cttc16 
   
17  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา  http://cttc.cpd.go.th/cttc17 
   
18  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา  http://cttc.cpd.go.th/cttc18     
19  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  http://cttc.cpd.go.th/cttc19      
20  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  http://cttc.cpd.go.th/cttc20      
21  ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง  http://cttc.cpd.go.th/hubkapong 
   

 

 

นิคมสหกรณ์
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จังหวัด website 2562 2563
1  นิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี  ปราจีนบุรี  http://nikom.cpd.go.th/kabinburi     
2  นิคมสหกรณ์กาญจนดิษฐ์  สุราษฏร์ธานี  http://nikom.cpd.go.th/kanchanadit    
3  นิคมสหกรณ์ท่าฉาง  สุราษฏร์ธานี  http://nikom.cpd.go.th/thachang     
4  นิคมสหกรณ์พนม  สุราษฏร์ธานี  http://nikom.cpd.go.th/phanom
   
5  นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ  นครราชสีมา  http://nikom.cpd.go.th/khamthaleso
   
6  นิคมสหกรณ์คลองท่อม  กระบี่  http://nikom.cpd.go.th/khlongthom    
7  นิคมสหกรณ์อ่าวลึก  กระบี่  http://nikom.cpd.go.th/aoluek    
8  นิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก  กำแพงเพชร  http://nikom.cpd.go.th/klongsaunmak     
9  นิคมสหกรณ์นครชุม  กำแพงเพชร  http://nikom.cpd.go.th/nakhonchum    
10  นิคมสหกรณ์คีรีมาศ  สุโขทัย  http://nikom.cpd.go.th/khirimat     
11  นิคมสหกรณ์นครเดิฐ  สุโขทัย  http://nikom.cpd.go.th/nakhondert    
12  นิคมสหกรณ์พระร่วง  สุโขทัย  http://nikom.cpd.go.th/praruang 
   
13  นิคมสหกรณ์หนองบัว  สุโขทัย  http://nikom.cpd.go.th/nongbua    
14  นิคมสหกรณ์สวรรคโลก  สุโขทัย  http://nikom.cpd.go.th/sawankhalok
   
15  นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง  สุโขทัย  http://nikom.cpd.go.th/sisamrong
   
16  นิคมสหกรณ์โคกขาม  สมุทรสาคร  http://nikom.cpd.go.th/khokkham
   
17  นิคมสหกรณ์บ้านไร่  สมุทรสาคร  http://nikom.cpd.go.th/banrai    
18  นิคมสหกรณ์ชะแวะ  ระยอง  http://nikom.cpd.go.th/chawae    
19  นิคมสหกรณ์ท่ายาง  เพชรบุรี  http://nikom.cpd.go.th/thayang    
20  นิคมสหกรณ์ชะอำ  เพชรบุรี  http://nikom.cpd.go.th/chaam    
21  นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล  ลพบุรี  http://nikom.cpd.go.th/chaibadan
   
22  นิคมสหกรณ์เชียงคำ  พะเยา  http://nikom.cpd.go.th/chiangkham    
23  นิคมสหกรณ์ดงมูล  ขอนแก่น  http://nikom.cpd.go.th/dongmoon
   
24  นิคมสหกรณ์ดงเย็น  มุกดาหาร  http://nikom.cpd.go.th/dongyen
   
25  นิคมสหกรณ์ดอนตาล  มุกดาหาร  http://nikom.cpd.go.th/dontan
   
26  นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ  กาญจนบุรี  http://nikom.cpd.go.th/thongphaphum
   
27  นิคมสหกรณ์ทับเสลา  อุทัยธานี  http://nikom.cpd.go.th/tubsarao
   
28  นิคมสหกรณ์ท่าแซะ  ชุมพร  http://nikom.cpd.go.th/thasae    
29  นิคมสหกรณ์ปะทิว  ชุมพร  http://nikom.cpd.go.th/pathio    
30  นิคมสหกรณ์หลังสวน  ชุมพร  http://nikom.cpd.go.th/langsuan    
31  นิคมสหกรณ์ทุ่งสง  นครศรีธรรมราช  http://nikom.cpd.go.th/thungsong
   
32  นิคมสหกรณ์ปากพญา  นครศรีธรรมราช  http://nikom.cpd.go.th/pakpraya    
33  นิคมสหกรณ์บางสะพาน  ประจวบคีรีขันธ์  http://nikom.cpd.go.th/bangsaphan
   
34  นิคมสหกรณ์บาเจาะ  นราธิวาส  http://nikom.cpd.go.th/bacho
   
35  นิคมสหกรณ์ปิเหล็ง  นราธิวาส  http://nikom.cpd.go.th/phileng
   
36  นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน  จันทบุรี  http://nikom.cpd.go.th/pongnamron
   
37  นิคมสหกรณ์พนา  อำนาจเจริญ  http://nikom.cpd.go.th/pana
   
38  นิคมสหกรณ์พร้าว  เชียงใหม่  http://nikom.cpd.go.th/phrao    
39  นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม  เชียงใหม่  http://nikom.cpd.go.th/maechaem
   
40  นิคมสหกรณ์แม่แตง  เชียงใหม่  http://nikom.cpd.go.th/maetaeng    
41  นิคมสหกรณ์พิชัย  อุตรดิตถ์  http://nikom.cpd.go.th/phichai
   
42  นิคมสหกรณ์ฟากท่า  อุตรดิตถ์  http://nikom.cpd.go.th/faktha
   
43  นิคมสหกรณ์แม่สอด  ตาก  http://web.cpd.go.th/maesot
   
44  นิคมสหกรณ์วังทอง  พิษณุโลก  http://nikom.cpd.go.th/wangthong    
45  นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น  สระแก้ว  http://nikom.cpd.go.th/wangnamyen
   
46  นิคมสหกรณ์สระแก้ว  สระแก้ว  http://nikom.cpd.go.th/sakaeo
   
47  นิคมสหกรณ์สตึก  บุรีรัมย์  http://nikom.cpd.go.th/satuek    
48  นิคมสหกรณ์ห้วยขมิ้น  สุพรรณบุรี  http://nikom.cpd.go.th/huaykamin
   
49  นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร  ลำปาง  http://nikom.cpd.go.th/hangchat
   

how2judtung

 

ban video buildcoop