งบทดลอง ปี 2564

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

(1) เดือนตุลาคม 2563                  

preview

(2) เดือนพฤศจิกายน 2563

preview

(3) เดือนธันวาคม 2563

preview

(4) เดือนมกราคม 2564

preview

(5) เดือนกุมภาพันธ์ 2564

preview

(6) เดือนมีนาคม 2564

preview

(7) เดือนเมษายน 2564

preview

(8) เดือนพฤษภาคม 2564

preview 

(9) เดือนมิถุนายน 2564

preview

(10) เดือนกรกฏาคม 2564

preview

(11) เดือนสิงหาคม 2564

preview

(12) เดือนกันยายน 2564

 preview


aa.jpg