งบทดลอง ปี 2564

                                                                                           สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

  

      

    (1) ตุลาคม 63                  

download

    (2) พฤศจิกายน 63

download

    (3) ธันวาคม 63

 download

 

    (4) มกราคม 64

download

 

    (5) กุมภาพันธ์ 64

download

 

   (6) มีนาคม 64

download

 

    (7) เมษายน 64


 

    (8) พฤษภาคม 64

download 

 

    (9) มิถุนายน 64


 

    (10) กรกฏาคม 64


 

    (11) สิงหาคม 64


 

    (12) กันยายน64