นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 22 กันยายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อไปที่อำเภอเสลภูมิ และทุ่งเขาหลวง เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนเสลภูมิ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งเขาหลวง ตามลำดับการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงนโยบายจากนายกรัฐมนตรีเรื่องการปลูกพืชระยะสั้น ถั่วเขียว และการเลี้ยงโคขุน ล้านตัว ให้เกษตรกร ตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่บ้านเรือนประชาชน พื้นที่การเกษตร และมอบถุงยังชีพและของใช้ที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน 1,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือ พร้อมกล่าวให้กำลังใจเกษตรกรผู้ประสบภัย และมอบเสบียงสัตว์ หญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน 200 ฟ่อน ถุงยังชีพสำหรับสัตว์ จำนวน 200 ชุด