งานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของบุคลากร 2 ท่านคือ 1 นางวรัญญาภรณ์ มันตาพันธ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ อายุราชการ 40 ปี นายบัญชา ตาสำโรง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ดูแลในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองสรวง อำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอโพนทราย โดยได้รับเกียรติจาก นายโสรัจ ออไอศูรย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 10,11,12  สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  บุคลากรสำนักงาน  ผู้แทนสหกรณ์  ร่วมแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด