โครงการจิตอาสาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฝู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัย

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายโสรัจ ออไอศูรย์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 11 , 12 ได้เข้าตรวจเยี่ยมจุุดอบรม และบริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรของ ศูนย์ถ่ายทอดเทดโนโลยี่การสหกรณ์ที่ 6 และร่วมกิจกรรม Big clean day ณ วัดตาลตนาวศรีสมโภส บ้านสะท้อน ตำบลเขวา อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฝู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย โดยกิจกรรมทั้งสองเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ถ่ายทอดเทดโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 และสหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จำกัด ร่วมกับประชนในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 125 คน