พิธีวางพวงมาลาถวาย ในพิธีน้อมถวายรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2552 นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาวมณธิฌา สังขเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ นำคณะทำงานเฉพาะกิจชุดที่ 5 ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวาย ในพิธีน้อมถวายรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับส่วนราชการ อัยการ ทหาร ผู้พิพากษา หอการค้า นายกเหล่ากาชาดโดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีและนำวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนายสมบูรณ์พฤกษ์กันทรากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด​เป็นผู้แทนวาง ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

มอบหมายให้ นายเชษฐา ไพศาล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาหนองขมิ้น"เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ.หนองขมิ้น บ้านขมิ้น ม.5 ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

และ​มอบหมาย​ให้​ คณะทำงานเฉพาะกิจเข้าร่วมพิธี พิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรนคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีและนำจุดเทียนเพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด