หน่วยบริการโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

                    วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด

นายอุเทน มหาราช ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนางศศิธร เขวาลำธาร ผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมคณะ ร่วมออกหน่วยบริการให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ การจัดตั้ง การรวมกลุ่มเกษตรกร พร้อมมอบผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน และเอกสารเผยแพร่สหกรณ์ ให้กับผู้มารับบริการในโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 120 คน