โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา

                    ร้อยเอ็ดเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ประจำปี 2563
                    วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนเข้าร่วม นายปัญญา มูลคำเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานแก่ประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง และทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ โดยการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ทั้งการตรวจรักษา การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด การถ่ายพยาธิ การผ่าตัดทำหมัน ตลอดจนการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะทำให้สัตว์เลี้ยง่ของประชาชน สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค เจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้ตามที่ควรเป็น ลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพต่อไป