หน่วยบริการ โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563

                    วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยบริการ โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด

                    นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมาย นายอุเทน มหาราช ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและสหกรณ์ และนายนราวุธ ไชโยราช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 พร้อมคณะ ร่วมออกหน่วยบริการให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ การจัดตั้ง การรวมกลุ่มเกษตรกร พร้อมมอบผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน และเอกสารเผยแพร่สหกรณ์ ให้กับผู้มารับบริการในโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านหัวนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีประชาชนเข้ารับบริการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งสิ้น 135 คน