"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

                    วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายเสฐียรพงษ์  อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสุริยนต์ ฉายชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 และบุคลากร ร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

จัดกิจกรรมโดยสหกรณ์การเกษตรเมยวดี จำกัด  ณ โรงเรียนชุมพรนาเจริญ ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด