กิจกรรมจิตอาสา

“ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น นายนราวุธ ไชโยราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์6 หัวหน้าคณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจชุดที่ 7
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดป่าทรงธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จปรเมนมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4)
โดยนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ. วัดป่าทรงธรรม หมู่ 4 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด