5 ธันวาคม 2563 (World Soil Day)
 
นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 (World Soil Day) “Keep soil alive, portect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้แผ่นดิน
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายเชษฐา ไพศาล รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์จัดนิทรรศการเข้าร่วมงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 (World Soil Day) “Keep soil alive, portect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้แผ่นดิน พร้อมเข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน หลังกล่าวเปิดงานมีการมอบรางวัลการประกวดภาพวาดบนกระดานดำของเด็กนักเรียนตามหัวข้อการจัดงาน การมอบการ์ดดินดี การมอบพันธุ์ถั่วพุ่มเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน ก่อนประธาน รับชมนิทรรศการ ภาพวาดชนะการประกวด ปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชการที่ 10 ปล่อยพันธุ์ปลาและผู้ร่วมงานร่วมกันหว่านเมล็ดปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ณ บริเวณแปลงฟาร์มตัวอย่าง สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
นายเชษฐา ไพศาล กล่าวว่า ในวันนี้ สำนักงานสหกรณ์นำนิทรรศการเกี่ยวกับสหกรณ์และ เอกสารเผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ สหกรณ์ กิจกรรมตอบคำถามเรื่องสหกรณ์กับเด็กนักเรียนพร้อมแจกออมสินเพื่อเริ่มต้นการออม นอกจากนี้สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จำกัด โดยนายโส โมห้างหว้า ประธานกรรมการสหกรณ์นำโครงการเชื่อมโยงเครือข่าย “คลังอาหารสหกรณ์” ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มาเข้าร่วมงานในวันนี้อีกด้วย