จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
 
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีจัดโครงการ “จังหวัดร้อยเอ็ดออกให้บริการหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ร่วมกับโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนบ้านดอนโองท่า วารีวิทยาสรรค์ ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. หน่วยงานราชการ หน่วยงานวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานเอกชน ออกให้บริการประชาชนในเขตอำเภอโพธิ์ชัย ในการนี้นายเชษฐา ไพศาล รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายนราวุธ ไชโยราช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 ร่วมกับ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
นายนราวุธ ไชโยราช กล่าวว่า วันนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นำกิจกรรมสหกรณ์สอนอาชีพการทำน้ำยาล้างจานพร้อมแจกตัวอย่างให้ไปทดลองใช้ และเอกสารอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ พลังกลุ่ม พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ การรวมกลุ่มเกษตรกร โดยได้รับความสนใจจากประชาชนพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งมีประชาชนมารับการบริการในวันนี้ จำนวน 135 คน