นายถาพร ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 11, 12 ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต

การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2564

 

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายถาพร ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 11, 12 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับและติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563 ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนลงพื้นที่ในช่วงบ่าย เป้าหมาย 2 แห่งในวันนี้คือ สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จำกัด

เวลา​13.30​ น. นายถาพร ณ​ นคร​ ผู้​ตรวจราชการ​กรม​ส่งเสริม​สหกรณ์​ พร้อม​คณะ​ ลงพื้นที่อำเภอจตุรพักตรพิมาน​ เพื่อตรวจเยี่ยม เป็นขวัญ​ก​ำ​ลัง​ใจ​ ให้ฝ่ายบริหาร​และ​ฝ่ายจัดการ​ สหกรณ์​การเกษตร​จ​ตุ​รพัก​ตร​พิมาน​ จำกัด โดยมีนาย​โกมินทร์ กุลเวชกิจ ประธาน​กรรมการสหกรณ์​ คณะกรรมการ และนางสาวศิว​รรจน์ อิน​ทะชัย ผู้จัดการสหกรณ์​ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณ​ฉางของสหกรณ์​อำเภอ​จตุรพักตรพิมาน​ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายถาพร ณ นคร​ ผู้ตรวจราชการกรม แนะนำสหกรณ์ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ลานตากขนาด ๓,๒๐๐ ตรม. ให้เป็นไปตามคำแนะนำ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป ของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่การก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถ​ดำเนินการก่อสร้างและเกิดประโยชน์​แก่สหกรณ์​ในระย​ะยาวแน่นอน
 
เวลา​15.00 น. นายถาพร ณ​ นคร​ผู้​ตรวจราชการ​กรม​ส่งเสริม​สหกรณ์​ พร้อม​คณะ​ ลงพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย​ เพื่อตรวจเยี่ยม เป็นขวัญ​ก​ำ​ลัง​ใจ​ ให้ฝ่ายบริหาร​และ​ฝ่ายจัดการ​ สหกรณ์​การเกษตร​โพธิ์ชัย​ จำกัด โดยมีนายหนู กมลสินธุ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และนาย​บุญ​เกิด​ ชมพู​พฤกษ์​ ผู้จัดการสหกรณ์​ ให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการ​สหกรณ์​การเกษตร​โพธิ์​ชัย จำกัด อำ​เภอ​โพธิ์ชัย​ จังหวัดร้อยเอ็ด
นายถาพร ณ​ นคร เข้าแนะนำสหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย จำกัด ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ลานตากขนาด ๓,๒๐๐ ตรม. ให้เป็นไปตามคำแนะนำ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป ของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร ก่อนไปดูพื้นที่การก่อสร้าง ซึ่งเป็นพื้นที่โรงสีเดิมของสหกรณ์​ จำนวน 4 ไร่ 3 งาน คาดว่าจะสามารถ​ดำเนินการก่อสร้างได้สำเร็จ​ตามกำหนดแน่นอน
 
และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตร​กร ตามโครงการ​นำลูกหลาน​เกษตรกร​กลับบ้าน​สานต่อ​อาชีพ​การเกษตร​ รายของนายวีรวัฒน์ ด้วงรอด อายุ 35 ปี ตำบลบัวคำ อำ​เภอ​โพธิ์ชัย​ จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ เกษตรกรทำไร่นาสวนผสม เลี้ยงไก่งวง ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ ไก่ดำ เป็ดและสัตว์เศรษฐกิจอีกหนึ่งชนิดคือหนูนา ราคากิโลกรัม​ละ 200 บาท สามารถรวบรวมเก็บไข่เป็ดไข่ไก่ จำหน่ายวันละมากกว่า 5 แผงส่วนไก่พันธุ์พื้นเมืองมีเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงมารับซื้อ มีตู้ฟักไข่เอง สามารถสร้างรายได้วันละไม่ต่ำกว่า 800 ถึง 1,000 บาท โดยพื้นที่ทำการเกษตร 5 ไร่ เป็นพื้นที่นาเดิมแต่ปรับพื้นที่ เกษตร​กรต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งได้แนะนำให้สมัครเข้าเป็นสมาชิก​ของสหกรณ์​ในพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะทำให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วยังสามารถมีเครือข่ายในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมมากขึ้นได้อีกด้วย