โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564
 
วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางราตรี ป้องสนาม ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นายอดุล ภูกาบิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ออกให้บริการประชาชนในกิจกรรมดังกล่าว
นางราตรี ป้องสนาม กล่าวว่า ในวันนี้นำกิจกรรมสหกรณ์สอนอาชีพ สาธิตการทำขนมวาฟเฟิล หรือขนมรังผึ้ง และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ การรวมกลุ่มเกษตรกร โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งมีประชาชนมารับการบริการในวันนี้ จำนวน 89 คน