53270729 876997099309805 4211642705664540672 n

พิธีบวงสรวงการจัดงาน “ มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ” ประจำปี 2562

 วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบวงสรวงการจัดงาน “ มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ” ประจำปี 2562 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเลิศบุศย์ กองทอง ,นายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ ,นายทวี จงประเสริฐ ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชนจากทุกภาคส่วนร่วมงาน ณ ลานพระพุทธโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด