56270025 893999170942931 8773264300367151104 n

ซักซ้อม พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณวัดบึงพลาญชัยพระอารามหลวง

สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดนำบุคลากรร่วมซักซ้อม พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณวัดบึงพลาญชัยพระอารามหลวงร่วมกับส่วนราชการตำรวจทหารโดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน