56874366 895330000809848 1019035429686476800 o

พิธีถวายราชสัการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

 วันที่ 6 เมษายน 2562 นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางวรัญญาภรณ์ มันตาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์นำบุคลากรคณะทำงานเฉพาะกิจชุดที่ 1 ร่วมพิธีถวายราชสัการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ร่วมกับส่วนราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจโดยมีนายวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน ทั้งนี้ด้วยระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด