56412457 895349647474550 2737847935290048512 n

พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 6 เมษายน 2562 ที่สระชัยมงคล วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวคาถาบริกรรมตักน้ำ แล้วตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในหอไตร สระชัยมงคล ใส่ขันสาคร ในปริมาณร้อยละ 80 ของขันน้ำสาคร เพื่อนำไปทำเป็นน้ำอภิเษก แล้วปิดฝาขันน้ำสาครด้วยผ้าขาว ไม่มีลวดลาย ผูกมัดด้วยริบบิ้นสีขาว และเชิญไปยังพระอุโบสถวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้ สระชัยมงคล วัดบึงพลาญชัย พระอารามหลวง ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินของหอไตรมิ่งเมือง ลึกลงไป 9 เมตร ใช้ในพิธีล้างคราบเลือด คราบดาบของนักรบในสมัยนั้น และภายในสระชัยมงคล ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมเพื่อเป็นสิริมงคล ได้แก่ พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ซึ่งเป็นการถือน้ำสาบานตน เป็นบ่อน้ำโบราณ น้ำใสสะอาด น้ำผุดธรรมชาติ วัดบึงพลาญชัย ซึ่งจากหลักฐานเป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าน่าจะตั้งมาพร้อมจึงหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นทุ่งสนามรบ เมื่อทำการรบแล้วชนะจึงตั้งบ้านเมือง ชื่อว่า พะลานชัย หมายถึง ลานแห่งชัยชนะ สระน้ำคงจะขุดมาพร้อมวัด ซึ่งมีประวัติว่าเป็นวัดเก่าที่สร้างในสมัยทวารวดี โดยอาศัยจากชื่อวัดและใบเสมาที่อยู่รอบพระอุโบสถ คาดว่าแต่เดิมสระคงไม่กว้างใหญ่มากนัก ปัจจุบันทางวัดได้บูรณะขุดให้ลึกและกว้างขึ้นและมีการสร้างหอกลางน้ำเรียกว่า หอพระไตรมิ่งเมือง 
การนี้ นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดนำคณะทำงานเฉพาะกิจชุดที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ วัดบึงพระลานชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด