57109892 896074220735426 1219763423504498688 n 1

พิธีจุดเทียนชัยเสกน้ำสรงมูรทาภิเษก และน้ำอภิเษกสำหรับใช้ในพระราชพิธีบรมราชาพิเษก

 วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยเสกน้ำสรงมูรทาภิเษก และน้ำอภิเษกสำหรับใช้ในพระราชพิธีบรมราชาพิเษก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้แทนกระทรวง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ พิธีกรรมทางสงฆ์พระธรรมฐิติญาณเจ้าคณะภาค 10ธรรมยุต นำพระสงฆ์ผู้ทรงสมณะศักดิ์ 30รูป เข้าร่วม การนี้นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมในพิธีด้วย ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด