0005

หน่วยบริหารจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562

 วันที่ 18 เมษายน 2562 นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมาย นายอุเทน มหาราช ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ ร่วมออกหน่วยบริหารจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7 ซึ่งได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ พร้อมนำเอกสารเผยแพร่สหกรณ์ และผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานมอบให้กับประชาชนที่มารับบริการ โดยมีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้มาใช้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 60 ราย