59516860 912987272377454 6807361815123591168 n

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ทหาร และประชาชนที่มาร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยนายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพระราชพรหมจริยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ 9 รูปประกอบพิธี จากนั้น ประธานในพิธีนำผู้ร่วมในพิธีใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล ก่อนนำผู้มาร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด