พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันนี้ (3 มิ.ย.62) นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมาย นายอุเทน มหาราช นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ นำคณะทำงานเฉพาะกิจชุดที่ 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562