กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

 วันนี้ (3 มิ.ย.62) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ การนี้ นายเสฐียรพงศ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมาย นายสุริยนต์ ฉายชัยภูมิ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส นำคณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจชุดที่ 8 ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง ณ อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า" โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด