พิธีถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะทำงานเฉพาะกิจชุดที่ 2 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ อันเชิญพานพุ่มทอง - พานพุ่มเงิน ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี