พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30น. นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายณรงค์ชัย ปุริโส นำบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมกลาง (ชั้น 2) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โดยการวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ ในนามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ มีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี