พิธีเปิดโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

 

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีเปิดโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ (Landmark) อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธี

จังหวัดร้อยเอ็ดได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2044 โดยแยกเป็นหมายเลข 2044 ตอนกิโลเมตรที่ 1 + 275 ถึงกิโลเมตรที่ 13 + 500 และถนนหมายเลข 2449 ทางเข้าสนามบินร้อยเอ็ด ตอนกิโลเมตรที่ 0 ถึงกิโลเมตรที่ 2 + 800 รวมระยะทาง 15.25 กิโลเมตร เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีความสำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปยังท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 
โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกอบพิธีเปิดผ้าแพรคุมป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยนำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือ ร่วมใจทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ในการนี้สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบให้นายอุเทน มหาราช นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมในพิธีด้วย