อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และขบวนการสหกรณ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 3 กันายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเสลภูมิ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จำกัด

จุดที่ 1 ที่ ตำบลบึงเกลือ โดยมีนายสมศรี อ่างรี นายก อบต.บึงเกลือ รับมอบถุงยังชีพ 100 ชุด

จุดที่ 2 ที่บ้านน้ำจั้น หมู่ 8 มีผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพ 80 ชุด

จุดที่ 3 ที่ ตำบลวังหลวง บ้านบ่อหมู่ 11 มีผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพ 80 ชุด

จุดที่ 4 ที่บ้านขว้าง หมู่ 12 โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพ 70 ชุด

อำเภอเสลภูมิ มี 18 ตำบล 235 หมู่บ้านประชากร 120,850 คน เป็นสมาชิกสหกรณ์ 3,525 ครอบครัว พื้นที่เสียหายทั้งอำเภอจากพายุโมดุลการสำรวจเบื้องต้น 59,496 ไร่ ตำบลบึงเกลือ มีประชากร 6075 คน เป็นสมาชิกสหกรณ์ 170 ครอบครัว ได้รับความเสียหาย 2550 ไร่ ตำบลวังหลวง มีประชากร 6,142 คน เป็นสมาชิกสหกรณ์ 250 ครอบครัว ได้รับความเสียหาย 3,755 ไร่ เป็นนาข้าวทั้งหมด

จุดที่ 5 ลงพื้นที่ตำบลสระนกแก้วกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโพนทอง จำกัด กลุ่มที่ 54 และ 58 สมาชิก 112 คน