อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอโพนทอง

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุล โดยก่อนลงพื้นที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และที่ทำการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 อำเภอโพนทอง และตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโพนทอง จำกัด กลุ่มที่ 54 และ 58 สมาชิก 112 คน ซึ่งประสบภัยจากน้ำท่วมเนื่องจากอยู่พื้นที่รับน้ำ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคลากรและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป