หน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมาย นายอุเทน มหาราช ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ ร่วมออกหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ซึ่งได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ พร้อมนำเอกสารเผยแพร่สหกรณ์ และผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานมอบให้กับประชาชนที่มารับบริการ โดยมีนายวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ (สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้มาใช้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 102 ราย