พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช พุทธสักราช 2562"

 วันที่ 23 ตุลาคม​2562​ เวลา 06.30 น. นาย​เสฐียร​พงษ์ ​อิน​เพน​ สหกรณ์​จังหวัด​ร้อยเอ็ด​มอบหมาย​ให้​นายณรงค์​ชัย​ ปุริโส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำคณะทำงานเฉพาะกิจชุดที่ 1 ร่วม พิธี บำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล​และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมโดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำวจ อัยการ ผู้พิพากษา หอการค้า พี่น้องประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ในส่วนของพวงมาลากระทรวงเกษตรกร​และ​สหกรณ์​มีนายสมบูรณ์ พฤกษกันทรากร เกษตรและสหกรณ์​จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นตัวแทนวาง ณ บริเวณลานด้านหน้า พระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง​ร้อยเอ็ด​ จังหวัด​ร้อยเอ็ด

มอบหมายให้นายประพัฒน์ กลิ่นศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 นำคณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับส่วนราชการตำรวจ ทหาร โดยมีนายวันชัยคงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ณ วัดบ้านท่านคร ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

และมอบหมายให้นายณรงค์​ชัย​ ปุ​ริโส หัวหน้า​ฝ่ายบริหาร​ทั่วไป​ นำคณะทำงานเฉพาะกิจชุด​ที่​ 2เข้าร่วมพิธี จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับส่วนราชการตำรวจ ทหาร โดยมีนายวันชัยคงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด