การประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี 2563​ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 1 พฤศจิกายน​2562 เวลา 09.00 น. นายพิเชษฐ์​ วิริยะพาหะ อธิบดี​กรม​ส่งเสริม​สหกรณ์​เป็นประธานการประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี 2563​ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 417 คน ประกอบด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งสหกรณ์​นำโดยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ​์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บุคลากรส่วนกลาง 44 คน ส่วนภูมิภาค​342 คน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 22คน เจ้าหน้าที่ 9 คน ณ ห้องประชุมประดับเพชรประดับพลอยโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด