พิธีสมโภชน์​ผ้าพระกฐินพระราชทาน​กรม​ส่งเสริม​สหกรณ์​ป​ระ​จ​ำ​ปี​2562

 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานพิธีสมโภชน์พระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2562
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 เวลา 18.30 น. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น​ประธาน​พิธีสมโภชน์​พระกฐินพระราชทาน​กรม​ส่งเสริม​สหกรณ์​ ป​ระ​จ​ำ​ปี​2562 โดยมีคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์​ สหกรณ์จังหวัด บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ทุกภาค เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาการเปรียญ วัดกลางมิ่งเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้มีการออกร้านโรงทาน จากสำนักงาน​สหกรณ์​จังหวัด​และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดต่างๆ 31 แห่ง และจากบุคคลทั่วไปผู้มีจิตศรัทธาอีก 10 แห่ง มีพี่น้องประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดไกล้เคียงที่มีจิตศรัทธาร่วมบุญอีกเป็นจำนวนมาก