งานพิธีถวายผ้า​พระกฐินพระราชทาน​กรม​ส่งเสริม​สหกรณ์​ป​ระ​จ​ำ​ปี​2562

 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น​ประธาน​พิธีสมโภชน์​พระกฐินพระราชทาน​กรม​ส่งเสริม​สหกรณ์ ​ป​ระ​จ​ำ​ปี​2562 โดยมีคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์​ สหกรณ์จังหวัด บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ทุกภาค เข้าร่วมในพิธี ณ วัดกลางมิ่งเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้มีการออกร้านโรงทาน จากสำนักงาน​สหกรณ์​จังหวัด​และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดต่างๆ 31 แห่งและจากบุคคลทั่วไปผู้มีจิตศรัทธาอีก 10 แห่ง มีพี่น้องประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีจิตศรัทธาร่วมบุญอีกเป็นจำนวนมาก