วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาท​สมเด็จ​

พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช​มหาราช​ บรม​นาถ​บพิตร พุทธศักราช 2562

 วันที่ 5 ธันวาคม​ 2562​ เวลา 06.00น. นาย​เสฐียร​พงษ์​ อิน​เพน​ สหกรณ์​จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ นำบุคลากร​สำนักงานเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี​และน้อมรำลึก​ในพระมหากรุณาธิคุณ​ของพระบาท​สมเด็จ​พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช​ มหาราช​ บรม​นาถ​บพิตร​ร่วมกับทุกส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร พ่อค้า ประชาชนโดยมี นาย​วัน​ชัย​ คง​เกษม​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ร้อยเอ็ด​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​

กิจกรรมที่ 1 พิธีทำบุญ​ตักบาตร​ถวายเป็นพระราชกุศล​ ณ บริเวณศาลากลาง จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ อำ​เภอเมือง​ร้อยเอ็ด​ จังหวัด​ร้อยเอ็ด

กิจกรรมที่ 2 พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ บริเวณศาลากลาง จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ อำ​เภอเมือง​ร้อยเอ็ด​ จังหวัด​ร้อยเอ็ด