กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning เรือน จ.ร้อยเอ็ด

และจิตอาสาพัฒนาหนองน้ำสาธารณะหนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน

 วันที่​ 5 ธันวาคม​ 2562​ เวลา 10.00 น. นาย​เสฐียร​พงษ์​ อิน​เพน​ สหกรณ์​จังหวัด​ร้อยเอ็ด​มอบหมาย​ให้​คณะ​ทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจชุดที่ 6 นำโดยนายรณชัย เวียงกมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม เป็นประธานในพิธี

เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาหนองน้ำสาธารณะหนองผือ” ณ หนองน้ำสาธารณะหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พล.ต. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 27 พล.ต.ต. ไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมการนี้สหกรณ์​จังหวัด​ร้อยเอ็ด​มอบหมายให้นายอดุลย์ ภู​กา​บิน​ ผู้​อำ​น​ว​ยการ​กลุ่ม​ส่งเสริม​สหกรณ์​ 2 นำคณะ​ท​ำ​งาน​เฉพาะกิจ​ชุด​ที่​ 8 เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาหนองน้ำสาธารณะหนองผือ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดขึ้น เพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความสมัครสมานสามัคคี และมีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน