พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2563 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ทุกภาค และผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย