สื่อประชาสัมพันธ์

   ne            ♦  แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร   icon new

        sAN2563                ♦  สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564

        sAN2563                ♦  สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

 ban mobile appcpd           ♦  MOBLIE APPLICATION กรมส่งเสริมสหกรณ์

        S 67993618                 โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร (รับสมัคร 27 ธันวาคม - 31 มกราคม 2563) 

download     ♦  วีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซี่ยนของไทย 

 logo zero jpg         สื่อประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการการสื่อสารภายใต้แนวคิด "คนดีที่ไทยต้องการ"

 2016 07 13153445             ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

   PM 2.5 Poster            ♦  ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

 


 

นายถาพร ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 11, 12 ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต

การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2564

 

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายถาพร ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 11, 12 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับและติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563 ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนลงพื้นที่ในช่วงบ่าย เป้าหมาย 2 แห่งในวันนี้คือ สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จำกัด

เวลา​13.30​ น. นายถาพร ณ​ นคร​ ผู้​ตรวจราชการ​กรม​ส่งเสริม​สหกรณ์​ พร้อม​คณะ​ ลงพื้นที่อำเภอจตุรพักตรพิมาน​ เพื่อตรวจเยี่ยม เป็นขวัญ​ก​ำ​ลัง​ใจ​ ให้ฝ่ายบริหาร​และ​ฝ่ายจัดการ​ สหกรณ์​การเกษตร​จ​ตุ​รพัก​ตร​พิมาน​ จำกัด โดยมีนาย​โกมินทร์ กุลเวชกิจ ประธาน​กรรมการสหกรณ์​ คณะกรรมการ และนางสาวศิว​รรจน์ อิน​ทะชัย ผู้จัดการสหกรณ์​ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณ​ฉางของสหกรณ์​อำเภอ​จตุรพักตรพิมาน​ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายถาพร ณ นคร​ ผู้ตรวจราชการกรม แนะนำสหกรณ์ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ลานตากขนาด ๓,๒๐๐ ตรม. ให้เป็นไปตามคำแนะนำ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป ของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่การก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถ​ดำเนินการก่อสร้างและเกิดประโยชน์​แก่สหกรณ์​ในระย​ะยาวแน่นอน
 
เวลา​15.00 น. นายถาพร ณ​ นคร​ผู้​ตรวจราชการ​กรม​ส่งเสริม​สหกรณ์​ พร้อม​คณะ​ ลงพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย​ เพื่อตรวจเยี่ยม เป็นขวัญ​ก​ำ​ลัง​ใจ​ ให้ฝ่ายบริหาร​และ​ฝ่ายจัดการ​ สหกรณ์​การเกษตร​โพธิ์ชัย​ จำกัด โดยมีนายหนู กมลสินธุ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และนาย​บุญ​เกิด​ ชมพู​พฤกษ์​ ผู้จัดการสหกรณ์​ ให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการ​สหกรณ์​การเกษตร​โพธิ์​ชัย จำกัด อำ​เภอ​โพธิ์ชัย​ จังหวัดร้อยเอ็ด
นายถาพร ณ​ นคร เข้าแนะนำสหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย จำกัด ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ลานตากขนาด ๓,๒๐๐ ตรม. ให้เป็นไปตามคำแนะนำ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป ของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร ก่อนไปดูพื้นที่การก่อสร้าง ซึ่งเป็นพื้นที่โรงสีเดิมของสหกรณ์​ จำนวน 4 ไร่ 3 งาน คาดว่าจะสามารถ​ดำเนินการก่อสร้างได้สำเร็จ​ตามกำหนดแน่นอน
 
และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตร​กร ตามโครงการ​นำลูกหลาน​เกษตรกร​กลับบ้าน​สานต่อ​อาชีพ​การเกษตร​ รายของนายวีรวัฒน์ ด้วงรอด อายุ 35 ปี ตำบลบัวคำ อำ​เภอ​โพธิ์ชัย​ จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ เกษตรกรทำไร่นาสวนผสม เลี้ยงไก่งวง ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ ไก่ดำ เป็ดและสัตว์เศรษฐกิจอีกหนึ่งชนิดคือหนูนา ราคากิโลกรัม​ละ 200 บาท สามารถรวบรวมเก็บไข่เป็ดไข่ไก่ จำหน่ายวันละมากกว่า 5 แผงส่วนไก่พันธุ์พื้นเมืองมีเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงมารับซื้อ มีตู้ฟักไข่เอง สามารถสร้างรายได้วันละไม่ต่ำกว่า 800 ถึง 1,000 บาท โดยพื้นที่ทำการเกษตร 5 ไร่ เป็นพื้นที่นาเดิมแต่ปรับพื้นที่ เกษตร​กรต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งได้แนะนำให้สมัครเข้าเป็นสมาชิก​ของสหกรณ์​ในพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะทำให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วยังสามารถมีเครือข่ายในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมมากขึ้นได้อีกด้วย

 

ac 64  banner product                                                                                                                                                              banproduct more

product1     product2     product3     product4

see detail                                 see detail                               see detail                                 see detail


 

ฝบท.

ฝ่ายบริหารทั่วไป

• แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563-2565) และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   new

• แบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญต่อส่วนราชการและระบบราชการ สำหรับข้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

ตำแหน่งประเภททั่วไปทุกตำแหน่ง   

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563 

• การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment : EIT 

(สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)   

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563

•  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT 

(บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์)   

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563

•  แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562

•  ขอความร่วมมือให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการพลเรือนสามัญผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.

•  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน

•  ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

callcenternew2560new

 

 zero

anti corrup