สื่อประชาสัมพันธ์

   ne            ♦  แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร   icon new

        sAN2563                ♦  สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564

        sAN2563                ♦  สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

 ban mobile appcpd           ♦  MOBLIE APPLICATION กรมส่งเสริมสหกรณ์

        S 67993618                 โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร (รับสมัคร 27 ธันวาคม - 31 มกราคม 2563) 

download     ♦  วีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซี่ยนของไทย 

 logo zero jpg         สื่อประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการการสื่อสารภายใต้แนวคิด "คนดีที่ไทยต้องการ"

 2016 07 13153445             ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

   PM 2.5 Poster            ♦  ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

 


 

เชื่อมโยงเครือข่าย​แลกเปลี่ยน​สินค้าสหกรณ์​การเกษตร​เกษตรวิสัย​ จำกัด กับสหกรณ์​ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี​ และ สมุทรสงคราม
วันที่​ 15 มีนาคม​ 2564​ เวลา 09.30 น. นายณัฐ​พล​ แป้น​นอก​ สหกรณ์​จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ มอบหมาย​ให้​นาย​ณรงค์​ชัย​ ปุ​ร​ิ​โส​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​กลุ่ม​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​ธุรกิจ​สหกรณ์​ และ​คณะ​ ออกติดตาม เยี่ยมชม โครงการ เชื่อมโยงเครือข่าย​แลกเปลี่ยน​สินค้าสหกรณ์​การเกษตร​เกษตรวิสัย​ จำกัด กับสหกรณ์​ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี​ และ สมุทรสงคราม โดย​มี นางบุญ​เกิด​ ภา​นนท์​ ผู้​จัดการ​สหกรณ์​ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์​การเกษตร​เกษตรวิสัย​ จํากัด​ อำเภอเกษตรวิสัย​ จังหวัด​ร้อยเอ็ด
นายณรงค์​ชัย ปุ​ริ​โส​ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์​โควิด 2019 ทำให้การกระจายสินค้าของสหกรณ์​เป็นไปด้วยความลำบาก สหกรณ์​การเกษตร​เกษตรวิสัย​ จํากัด​ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเครือข่ายสหกรณ์​โดยการแลกเปลี่ยนครั้งนี้​เป็นข้าวสารหอมมะลิทุ่งกุลา 16ตัน แลกกับส้มโอบางคนที​ 600 ลูก และกุ้งเกรดพรีเมี่ยม​ 200 กิโลกรัม​ เป็นการ​ช่วยเหลือ​กันและกันในสถานการณ์​แบบนี้ได้เป็นอย่างดี
 
เวลา 10.30 น. ​นาย​ณรงค์​ชัย​ ปุ​ริ​โส​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​กลุ่ม​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​ธุรกิจ​สหกรณ์​ และนางศศิธร​ เข​วาล​ำ​ธาร​ ผู้​อำ​น​ว​ยการ​กลุ่ม​ส่งเสริม​สหกรณ์​3 พร้อมด้วยนางบุญ​เกิด​ ภา​นนท์​ ผู้​จัดการสหกรณ์​การเกษตร​เกษตรวิสัย​ จํากัด​ เยี่ยมเยียน​ พบปะ สมาชิก​สหกรณ์​ที่ประสบวาตภัย​ เพื่อมอบความช่วยเหลือ​ในเบื้องต้น​ เป็นขวัญ​และกำ​ลัง​ใจ​แก่สมาชิก ณ วัดพรหมศรีสว่าง ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย​ จังหวัดร้อยเอ็ด
นายณรงค์​ชัย​ ปุ​ร​ิ​โส​ เปิดเผยว่า มีสมาชิกสหกรณ์​ประสบภัยในครั้งนี้ 10 ครัวเรือน​ ความเสียหายน้อยมากต่างกัน สหกรณ์​จัดสรรงบประมาณ​มาช่วยเหลือสมาชิก​22,000 บาท มากน้อยตามความเสียหาย การนี้บุคลากร​สำนักงานสหกรณ์​จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ มีความเป็นห่วงสมาชิก​สหกรณ์​จึงรวบรวมปัจจัยสมทบช่วยเหลือในครั้งนี้อีก 10,000 บาท นายณรงค์​ชัย​ ฝากให้สมาชิกทำธุรกิจ​กับสหกรณ์​ในทุกมิติ มีส่วนร่วมการเป็นเจ้าของ ส่งชำระหนี้ตรงตามเวลา​ มีปัญหาชำระหนี้ไม่ได้ให้เข้าไปปรึกษาสหกรณ์​ เพราะสหกรณ์​เป็นของสมาชิก เพื่อให้เป็นองค์​กรที่เข้มแข็ง​เกื้อกูลสมาชิกได้อย่างมั่นคงยั่งยืนสืบไป

 

ac 64  banner product                                                                                                                                                              banproduct more

product1     product2     product3     product4

see detail                                 see detail                               see detail                                 see detail


 

ฝบท.

ฝ่ายบริหารทั่วไป

• แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563-2565) และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   new

• แบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญต่อส่วนราชการและระบบราชการ สำหรับข้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

ตำแหน่งประเภททั่วไปทุกตำแหน่ง   

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563 

• การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment : EIT 

(สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)   

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563

•  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT 

(บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์)   

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563

•  แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562

•  ขอความร่วมมือให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการพลเรือนสามัญผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.

•  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน

•  ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

callcenternew2560new

 

 zero

anti corrup