กลุ่มอาชีพ

 

work.10

                 ชื่อกลุ่มอาชีพ             สินค้าหลักของกลุ่มอาชีพ จำนวนสมาชิกทั้งหมด
กลุ่มสตรีจักรสานกระติบนานวล กระติบข้าว, ตะกร้า, แจกัน 27
กลุ่มด้วยมือแม่ กระเป๋าผ้าทอมือ 10
กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรค้อใหญ่ กระหรี่ปั๊บ, ดอกจอก 33
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโนนปลาขาว กล้วยฉาบ, ดอกจอก, ทอเสื่อกก 28
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเชียงใหม่ กล้วยฉาบ, ดอกจอก, นางเล็ด 20
กลุ่มสตรีสหกรณ์รักษ์โนนรัง ขนมดอกจอก 17
กลุ่มสตรีรักษ์บ้านเปลือยน้อย ขนมไทย 30
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านน้ำสร้าง ขนมนางเล็ด 30
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านหนองเดิ่น ขนมนางเล็ดหน้า หมูยอง, กล้วยฉาบ, จ่ายเงินกู้ฯ 48
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านนาโพธิ์รวมพล ขายปุ๋ย, จ่ายเงินกู้ให้สมาชิก 64
กลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลสว่าง ข้าวเกรียบ 89
กลุ่มสตรีสหกรณ์ข้าวเกรียบว่าว ข้าวเกรียบว่าว 68
กลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลโนนชัยศรี จักสาน,ขนม 89
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านหนองมะเหียะ จ่ายเงินกู้, ทอผ้าไหม 12
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านงูเหลือม จ่ายเงินกู้,ผลิตภัณฑ์จากกก 26
กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์บ้านสนาม จ่ายเงินกู้,ผ้าไหมแพรวา 30
กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกหญ้า จ่ายเงินกู้,ไม้กวาด 30
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านดงแดง จ่ายเงินกู้,เย็บผ้าปลอกหมอน, พรมเช็คเท้า 27
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านรักษ์โคกก่อง จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก 30
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านกุดแข้ โนนโพธิ์ จ่ายเงินกู้ฯ, ทอเสื่อกก 26
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านตำบลชุมพร บ.หนองแวง - ห้วยทราย เจียระไนเปลือกหอย 35
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านเชียงใหม่ แจ่วบองไอโอดีน, ถั่วลิสง, พริกป่น, ข้าวคั่ว 29
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองแวง ดอกไม้จันทร์, ทอผ้าพื้นเมือง 30
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแซงแหลมรวมพลัง ดอกไม้ประดิษฐ์ 30
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านรักษ์โคกพิลา ดอกไม้ประดิษฐ์, จ่ายเงินกู้ฯ 30
กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าหนัง ตัดเย็บกระเป๋าหนัง 20
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านเมืองทองกลมเกลียว ตัดเย็บธงผะเหวด 30
กลุ่มตัดเย็บรองเท้า ตัดเย็บรองเท้าหนัง 30
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านผือฮี ตัดเย็ยเศษผ้า 143
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคำนางตุ้ม ถั่วลิสงคั่วทรายกรอบเค็ม 31
กลุ่มทอผ้าขาวม้า ทอผ้าขาวม้า 30
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านทอผ้าบ้านขวาว ทอผ้าขาวม้า เครื่องแต่งกาย, ผ้าห่ม 41
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านน้ำเกลี้ยง ทอผ้าขิด 21
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านศรีสว่าง ทอผ้าฝ้าย 30
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโพธิ์ศรีสว่าง ทอผ้าฝ้าย 22
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านคำนาดี ทอผ้าฝ้าย,ขนม 34
กลุ่มทอผ้าบ้านทานตะวัน ม.12 ทอผ้าฝ้าย/ผ้าไหม 30
กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านย้อมสีธรรมชาติบ้านสังข์น้อย ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 30
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านหัวงัว ทอผ้าไหม 53
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านร่องคำ ทอผ้าไหม 32
กลุ่มสตรีรักษ์ปอภาร ทอผ้าไหม 25
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพนพอุง ทอผ้าไหม 30
กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าไหมบ้านหินกอง ทอผ้าไหม 30
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านรักษ์ปอภาร ม.6 ทอผ้าไหม, จ่ายเงินกู้ฯ 30
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านคัดเค้า หินกอง ทอผ้าไหม,ผ้าฝ้าย 30
กลุ่มสตรีสหกรณ์พรมสวรรค์(บ้านหนองหิ่งห้อย) ทอเลื้อกก,ปล่อยกู้ 85
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโนนเพชร ทอเสื่อกก 30
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบะกะตา ทอเสื่อกก 30
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านรักษ์สีแก้ว ทอเสื่อกก 35
กลุ่มสตรีหัตถกรรมทอเสื่อกกท่างาม ทอเสื่อกก, กระติบข้าว, ที่รองแก้ว 34
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านเกษตรบ้านพันขาง ม.3 ทอเสื่อกก, จ่ายเงินกู้ฯ 30
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านสองชั้น ทอเสื่อกก,ผ้าไหม,กระเป๋าจากกก 30
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านน้ำอ้อม หมู่ 7 ทำข้าวเม่า 106
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ทำดอกไม้ประดิษฐ์ 35
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านรักษ์เมืองทอง ธงผะเหวด ผ้าฝ้าย 61
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านท่าม่วงสามัคคี น้ำปลา 61
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านสุขสวัสดิ์ น้ำยาล้างจาน, ยาสระผม 17
กลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลวังสามัคคี ปล่อยกู้ 33
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเหล่าน้อย ปล่อยกู้ 24
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านตำบลแวง ปล่อยกู้ 42
กลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลเมยวดี บ.หนองสำราญ ปล่อยกู้ 20
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านตำบลชมสะอาดบ.ชมสะอาด ปล่อยกู้ 38
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านทอผ้าฝ้ายย้อมศรีธรรมชาติบ.หนองโน ปล่อยกู้ 35
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านผลิตภัณฑ์จากไม้ใผ่ บ.ชมสะอาด ปล่อยกู้ 24
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านราษฏรสามัคคี ปล่อยกู้ 20
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหวาย ปล่อยกู้ 22
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านหนองแสง ปล่อยกู้ 17
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองแล้ง ปล่่่อยกู้ 27
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านไทยเจริญ ปล่อยกู้,ผลิตภัณฑ์จากกก 23
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านผลิตข้าวกล้องแบบดั้งเดิมบ้านสังข์ใหญ่ ปล่อยเงิน 28
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลาส้มฟักสมุนไพร ปลาส้ม ปลาแดดเดียว, ข้าวแต๋น 16
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านปลูกดอกดาวเรือง ปลูกดอกดาวเรือง, จ่ายเงินกู้ฯ 25
กลุ่มสตรีสหกรณ์รักษ์ดงยาง ปลูกผัก 14
กลุ่มพัฒนาอาชีพจากเสื่อกก แปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋า , แจกัน,กระติ๊บ 30
กลุ่มสตรีสหกรณ์ บ้านหนองบัวน้อย แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ขนมกะหรี่ปั๊บ 29
กลุ่มสตรีสหกรณ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์บ้านสนามม้า แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ 14
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านตำบลอุ่มเม่า ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย 146
กลุ่มผลิตลวดหนามบ้านอุ่มเม่า ผลิตลวดหนาม 15
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโคกล่่าม ผ้าทอลายขิด,ขนมแซนวิด 30
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าลายขิดบ้านค้อ ผ้าทอลายขิดเอนกประสงค์,ผ้าพันคอ,ผ้าปูโต๊ะ 53
กลุ่มสตรีและเยาวชนบ้าสามขา ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 12
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านโป่ง - บุ่งเลิศ ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ ผ้าห่มไหมพรม 120
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านดงหมากไฟ ผ้าลายขิด,ลูกแก้ว,ดอกไม้จันทน์ 50
กลุ่มทอผ้าไหมสาเกตุ ลายโบราณ ม.7 ผ้าสาเกตุลายโบราณ,ผ้าไหมมัดหมี่,ผ้าพื้นเรียบ 25
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านตำบลบุ่งเลิศ บ.บุ่งเลิศ ผ้าห่มไหมพรม 160
กลุ่มสตรีสหกรณ์สระนกแก้ว ผ้าไหม 110
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านอุ่มเม่า ผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง 36
กลุ่มสตรีสหกรณ์รักษ์หัวฝาย ผ้าไหมแปรรูป 30
กลุ่มสตรีรักษ์ศรีไหม ผ้าไหมแปรรูป, ชุดสตรี, ชุดบุรุษ 20
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านทอผ้าบ้านหนองหว้า ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าลายขิด 24
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนแคน ผ้าไหมลายลูกแก้ว 16
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านรักษ์สีแก้ว หมู่ 5 พรมเช็คเท้า, จ่ายเงินกู้ฯ 35
กลุ่มสตรีสหกรณ์พรมเช็ดเท้า พรมเช็ดเท้า 15
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านเสาเล้า พรมเช็ดเท้า 30
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านสีแก้วร่วมแรง พรมเช็ดเท้า 30
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านรักษ์สีแก้ว ม.1 พรมเช็ดเท้า, จ่ายเงินกู้ฯ 30
กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกษตรสมบูรณ์ พริกป่น, ข้าวคั่ว, ปลาส้ม, ปลาร้า, ข่าวโป่ง 39
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านวังม่วย เพาะเห็ด 30
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านโคกสง่า เพาะเห็ด, จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก 40
กลุ่มสตรีสหกรณ์เพาะเห็ดบ้านเหล่าฮก เพาะเห็ดฟาง 30
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านนางาม เลี้ยงไก่พื้นเมือง 49
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเหล่าโนนทัน เลี้ยงไก่่สามสายพันธ์ 34
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านเทียมแข้ เลี้ยงปลาในกระชัง พรมเช็ดเท้า 22
กลุ่มสตรีสหกรณ์รักษ์บ้านซ้ง เลี้ยงสุกร 25
กลุ่มสตรีสหกรณ์พัฒนาจักรสาน(บ้านอ้น) สานกระติบข้าว 25
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านทอเสื่อกกบ้านนาแซง เสื่อกก, ที่รองจาน,แจกัน, กระเป๋าจากกก 140
กลุ่มสตรีสหกรณ์มุกเมืองศรี หมอนเพื่อสุขภาพ, ชุดเด็ก, ผ้าไหมแปรรูป 15
กลุ่มสตรีสหกรณ์รักษ์หนองเขวา หมอนฟักทอง, ปล่อยกู้ 22
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านบ้านขอนแก่น หมอนฟักทองของชำร่วย, จ่ายเงินกู้ฯ 46
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านสนามม้า แหนมหมู 20
กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บ้านรักบ้านแมด ให้เช่าโต๊ะจีน 20